תהליכי השתקמות ארוכי טווח בתכונות הכימיות של הקרקע לאחר שרפות יער בכרמל, 1983-2006

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בין השנים 2006-1983 אירעו מספר רב של שרפות בכרמל, תשע מהן שרפות בשטחים שמעל 1,200 דונם. במהלך שרפה מושפעת הקרקע מתהליכים שונים שתוצאותיהם לא נחקרו דיים. לאור הידע הקיים ידון המחקר הנוכחי בתהליכי השתקמות ארוכי טווח של הקרקע לאחר סדרה של ארבע שרפות גדולות. מטרות המחקר הן: (א) מעקב אחר השינויים החלים בתכונות הקרקע, (ב) בחינת פרמטרים שיצביעו על תהליכי השתקמות הקרקע. דגימות קרקע נלקחו מארבעה אזורים שעברו שרפות גדולות בשנים 1983, 1989, 1999 ו-2005 ומחלקות ביקורת. תוצאות הבדיקות של החומר האורגני מעידות על קשר הדוק בין חומרת השרפה (fire severity) ובין השתקמות הקרקע. לאחר שרפת 2005 תכולת החומר האורגני הממוצעת היתה 11.2%, עובדה המעידה על חומרת שרפה קלה-בינונית. כמות החומר האורגני הממוצעת שנדגמה בשטחי השרפות של 1983 ו-1989 היתה 9.7% ו- 7.9% בהתאמה, עדות לשרפה בחומרה בינונית-חזקה ולכך שהחומר האורגני בקרקע טרם השתקם גם אחרי 52 שנה. ערכי המוליכות החשמלית (CE) עולים מיד לאחר שרפה עד לערכים של למעלה מ-2.1 dS/m. אך יורדים לאחר מכן בהדרגה.ה-pH בקרקע משתקם מהר יותר. תוצאות המחקר מצביעות על קיומם של תהליכי השתקמות ארוכי טווח בתכונות הקרקע, חלק מהמאפיינים שנבדקו במחקר אינם חוזרים לרמתם הקודמת אף לאחר 20 שנה ויותר לאחר השרפה. (תקציר מתוך המאמר) כולל טבלאות כולל מפה : איור 2: נקודת דגימת החומר האורגני באזורי השרפות וחלקות הבקורת בכרמל
Original languageHebrew
Pages (from-to)118-137
Number of pages20
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume71
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Acids
  • Bases (Chemistry)
  • Carmel, Mount (Israel)
  • Electric conductivity
  • Forest fires
  • Forest fires -- Israel -- Karmel, Mount
  • Organic compounds
  • Soils

Cite this