תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל - פוליטיקה, משפט ומה שביניהם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל בשני העשורים האחרונים. הוא מתמקד ביחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת ובאופנים שבהם השפיעו על עיצוב הנורמות המסדירות את בתי הספר החרדיים ועל יישומן. המאמר מראה כי ככלל, התנהגותם של בתי המשפט העידה על זהירות ועל מודעות לקשיים הכרוכים במעורבות שיפוטית במדיניות חינוך. אף על פי כן, יחסי הגומלין בין שלוש הרשויות התאפיינו בכשלים שהביאו ליצירת נורמות אשר נועדו להסדיר באופן נקודתי ומזורז נושאים שנדונו בבתי המשפט והליך חקיקתן נעדר חשיבה מערכתית על פרשנותן ועל השלכותיהן. עוד נטען במאמר כי אופיים השטחי של תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי הביא לכך שההסדרים שגובשו בעקבותיהם לא יושמו בבתי הספר. מסקנות המחקר ממחישות כי לצורך יישומה של רפורמה בתחום החינוך החרדי נדרשות מעורבות ומחויבות של סוכנים רבים. לפיכך, על ארגונים חברתיים המעוניינים לקדם שינויים בחינוך החרדי לשלב מגוון של אסטרטגיות ולא לתלות את יהבם בבתי המשפט בלבד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)313-353
Number of pages41
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume36
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Discrimination
  • Education -- Curricula
  • Education and state -- Israel
  • Law -- Israel
  • Law -- Political aspects
  • Ultra-Orthodox Jews -- Education

Cite this