תגובות רגשיות להפסקת היריון יזומה לעומת התגובות להפסקת היריון מסיבות רפואיות

Translated title of the contribution: A comparison of the psychological reaction of women who terminated pregnancy for medical reason to those who terminated pregnancy electively

יונה טיכמן, , אלכסנדר שנפלד, רוני חן, אורית רדל, Tomer Shechner

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תגובות רגשיות של נשים להפסקת היריון יזומה ולהפסקת היריון על רקע רפואי נחקרו רבות, אך רק בשנים האחרונות הוחל בבחינה השוואתית של תגובות נשים לשני סוגי הפסקת ההיריון במחקר אחד. (Broen, Moum, Bodtker, & Ekeberg, 2004, 2006). מטרת המחקר הנוכחי הייתה להמשיך את קו החקירה הזה ולבחון את הקשר בין משתני אישיות, דמוגרפיה וסביבה לתגובות הרגשיות של נשים העוברות הפסקת היריון יזומה או רפואית. במחקר השתתפו 67 נשים, בהן 33 עברו הפסקת היריון מסיבות רפואיות ו-34 עברו הפסקת היריון יזומה. התגובות הרגשיות שנבחנו היו חרדה מצבית, דיכאון ורווחה נפשית. הן נמדדו בשתי הקבוצות לפני הפסקת ההיריון ולאחריה. כפי ששיערנו, בשתי הקבוצות נמצא כי רמת המצוקה הרגשית לפני הפסקת ההיריון הייתה גבוהה מזו שלאחר הפסקתו. נוסף על כך נמצא כי למאפיין האישיותי של תכונת חרדה היה קשר לרמת המצוקה של הנשים: נשים בעלות תכונת חרדה גבוהה דיווחו על רמות גבוהות יחסית של חרדה ודיכאון מנשים בעלות תכונת חרדה נמוכה. בניגוד להשערה באשר להבדלים בין שתי הקבוצות, לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין סוג הפסקת ההיריון באינטראקציה עם מועד המדידה ובין מדדי תגובות המצוקה (חרדה ודיכאון).
אולם בהתאם להשערת המחקר, נמצא קשר בין סוג הפסקת ההיריון באינטראקציה עם מועד המדידה ובין רמת הרווחה הנפשית, כך שההבדל ברמת הרווחה הנפשית בין שני מועדי המדידה בקרב נשים שעברו הפסקת היריון יזומה היה גדול מההבדל ברמת הרווחה הנפשית בין שני המועדים בקרב נשים שעברו הפסקת היריון רפואית. מבין המשתנים הדמוגרפיים-חברתיים והסביבתיים שנבחנו, רק תמיכת בן הזוג נמצאה קשורה להבדל ברמת המצוקה בין שני מועדי המדידה. הדיון עוסק במשמעויות הרגשיות של הפסקת היריון ובהשלכות הפסיכולוגיות של כל אחד משני הליכי הפסקת ההיריון, היזומה והרפואית
Translated title of the contributionA comparison of the psychological reaction of women who terminated pregnancy for medical reason to those who terminated pregnancy electively
Original languageHebrew
Pages (from-to)799-826
Number of pages27
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume45
Issue number4
StatePublished - 2008

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A comparison of the psychological reaction of women who terminated pregnancy for medical reason to those who terminated pregnancy electively'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this