שתיקה וידע בנצרות הלטינית בימי הביניים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

סקירה זו עוסקת בעיקר בשתיקה הדתית וממנה עולה תמונה מורכבת המצביעה על מעמדה של השתיקה בימי הביניים. באופן מסורתי, ולמן השלבים המכוננים של הנצרות ניכר יחס חיובי לשתיקה כמוסד חינוכי, ככלי ראשון במעלה להשגת ידע בלתי אמצעי על אודות האל והסדר הקוסמי. החל במאה ה-12, על רקע צמיחתה של התרבות הסכולסטית מחד גיסא, וחיזוק מעמדו של הבישוף כתוצאה מהצלחת מאבק האינבסטיטורה ותנועת הרפורמה הכנסייתית מאידך גיסא, מתגלה מודל התייחסותי אלטרנטיבי וביקורתי כלפי מוסד השתיקה המזוהה דווקא עם בורות ועם מעילה בתפקיד הרועה הרוחני. הרוח הביקורתית לא מבטלת את התפיסה המסורתית של "השתיקה הטובה" אלא רק מוסיפה לה אמביוולנטיות שלא התקיימה בה קודם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשתיקות (קובץ בעריכת מיכל אפרת)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages55-68
Number of pages14
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Church history -- Middle Ages, 600-1500
  • Middle Ages
  • Silence

Cite this