שרפות יער וחורש בכרמל ובהרי ירושלים - תיעוד וניתוח דגמים עיתיים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שרפות יער הן תופעה שכיחה באזורי אקלים ים תיכוניים. לאור העובדה כי קיימת מגמת עלייה בתדירות האירועים ובגודלם של השטחים הנפגעים משרפות, עולה החשיבות של תיעוד ומיפוי השרפות לצורך ממשק יער ייעודי. בארץ, רכס הכרמל והרי ירושלים הם שטחים פתוחים המייצגים נופים הרריים ים תיכוניים שיש בהם שרפות יער וחורש רבות. למרות זאת, קיים רק תיעוד חלקי של השרפות, שעורכות הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( ורשות הטבע והגנים )רט"ג(. מטרות מחקר זה הן: א( יצירת ארכיון נתונים מבוסס מערכת מידע גאוגרפית )ממ"ג, GIS( של היסטוריית השרפות בכרמל ובהרי ירושלים, ו-ב( בחינה השוואתית בין האזורים הכוללת אפיון זמני חזרה והתייחסות לגודל השטחים השרופים. לצורך בניית בסיס הנתונים של המחקר נאסף מידע יערני מנתוני אגף הייעור של קק"ל, שנערך לארכיון ארצי מבוסס ממ"ג לשנים 2007-1987. פרט לכך, בשני אזורי המחקר נאספו נתונים נוספים ממקורות שונים, ששימשו לבניית בסיס הארכיון לשרפות בכרמל בשנים 2009-1939 ובהרי ירושלים עבור 2009-1964. ניתוח הנתונים כלל אפיון של השינויים במספר השרפות לאורך הזמן, חישוב זמני החזרה של השרפות והתייחסות לגורמים המשפיעים על הופעת השרפות במרחב ובזמן. בהרי ירושלים נמצאה ירידה מובהקת במספר השרפות ובגודל השטח השרוף לאורך שני העשורים האחרונים, בעוד שבכרמל לא נמצאו מגמות מובהקות באותה תקופת הזמן. בנוסף, נמצא כי מרבית השרפות שהתרחשו באזורים אלה היו שרפות קטנות ומצומצמות בשטחן. (מתוך המאמר) כולל טבלאות כולל מפות : איור 1 : שרפות יער וחורש בכרמל 1939-2009 ובהרי ירושלים 1964-2009...
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-165
Number of pages9
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume76
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Carmel, Mount (Israel)
  • Cartography
  • Case studies
  • Documentation
  • Fires
  • Geographic information systems
  • Mountains -- Israel -- Jerusalem
  • Rashut li-shemirat ha-ṭevaʻ ṿeha-ganim ha-leʼumiyim (Israel)
  • Ḳeren ḳayemet le-Yiśraʼel

Cite this