שערי החלום: כפילות ושניות בספרות החלום בעולם היווני והרומי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

תופעת החלום בעולם העתיק יוצרת 'תבנית תרבותית' הנבדלת מזו המודרנית קודם כול בשל היותה ישות כפולה במהותה. כפילות זו באה לידי ביטוי ראשוני בעצם פיצול המרחב הטקסטואלי של החלום לחלומות בעלי משמעות ולחלומות חסרי משמעות. מה הוא חלום בעל משמעות ואיזהו חלום חסר משמעות? האם תורמת הבחנה זו להבנת החוויה הפסיכולוגית של החלום? באיזה אופן יכול מושג החלום להאיר על מושג המשמעות בעולם העתיק? מה ניתן ללמוד מהנטייה הפרשנית העתיקה לדחוק סוג מסויים של חלומות אל תחום היעדר הפשר? במאמר זה אחפש תשובות לשאלות אלה אצל שני סוגי כותבים: מחד גיסא, אצל המשוררים שעבורם תופעת החלום מהותית להבנת התהוות השירה, ומאידך גיסא, אצל פרשני חלום המציעים מיפוי שיטתי של שדה החלום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationכחלום יעוף וכדיבוק יאחז (קובץ בעריכת רחל אליאור, יורם בילו, יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן)
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages33-61
Number of pages29
ISBN (Print)9789654937054
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Dream interpretation
  • Dreams
  • Greece -- History -- To 146 B.C
  • Greek literature
  • Homer
  • Spirit possession
  • Virgil

Cite this