שני 'העשורים האבודים' של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב

עודד מקדוסי, אורית איכילוב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה מתמקד בתיאור השינויים שהתרחשו ב'שני העשורים האבודים' - 2010-1990 - קרי, הרחבת הנגישות, הפרטה, מסחור ושינויים מבניים בתוך האוניברסיטה בהשכלה הגבוהה בכלל ובבית הספר בפרט והשלכותיהם על ההסדרים הפנימיים בתוך בית הספר. המחקר מתאר את המגמות בבית הספר לחינוך מבחינת סגל, תלמידים, תקציב ותכניות לימוד. המאמר מתבסס על מבחר מסמכים, דוחות וידיעונים, והוא פותח בסקירה היסטורית קצרה הסוקרת את הירידה במעמדו היחסי של בית הספר לחינוך באוניברסיטה מאז היווסדו, ובעיקר במהלך שני העשורים האבודים כאמור. החלק השני של המאמר מתמקד בתגובת בית הספר לחינוך לתהליכי השינוי בהשכלה הגבוהה בתקופה זו, ומצביע על הרעה במעמדו לצד המגמות להתחדשות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדינמיות בהשכלה הגבוהה (קובץ בעריכת אודרי אדי-רקח ואורי כהן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהיחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע"ש ישראל פולק, בית הספר לחינוך וחברה ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל אביב
Pages215-240
Number of pages26
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Education, Higher
  • Education, Higher -- History
  • Universiṭat Tel-Aviv

Cite this