שלוש נקודות מבט על שיח בין ילדים במשחק 'כאילו' חברתי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחקרים מראים כי משחק 'כאילו' חברתי (social pretend play) הכולל גילום תפקידים, בניית אפיזודות נרטיביות והשתתפות באינטראקציות ארוכות ומורכבות יותר מופיע בין הגילים 3.6-3.0 ש'. במשחק 'כאילו' חברתי תופסת התקשורת המלולית מקום משמעותי ועיקרי, כשאחד ממאפייניה המובהקים ביותר הוא דיבור בין הילדים על אודות המשחק ואופן התנהלותו. משחק 'כאילו' יכול להתרחש רק אם למשתתפים יש יכולת להבין ולהעביר מסר לחבריהם שמדובר במשחק. בחינת התהליך האינטראקטיבי בין הילדים במשחק מסייעת להבין כיצד יכולים הילדים לשמר ולנהל את האינטראקציה המתפתחת תוך כדי משחק בהעדרו של מבנה נתון מראש. לצורך כך הציעו חוקרים דרכים שונות לניתוח האינטראקציה במשחק, דרכים המייצגות את נקודות המבט של החוקרים ומדגישות היבטים שונים על המתרחש בפעילות המשחקית. המאמר הנוכחי מציג שלושה היבטים להתבוננות בשיח בעת משחק 'כאילו' חברתי של ילדי גן, תוך דגש על האופן שבו הילדים מנהלים ביניהם משא ומתן באינטראקציה: היבט פונקצינלי, היבט המדגיש את אופיו האלתורי של המשחק, והיבט המבחין בין תפקיד וקול, לפיו תוך כדי גילום תפקיד אחד יכולים הילדים להשתמש במגוון קולות. נקודות המבט השונות הוצגו ע"י דוגמאות ממאגר נתונים הכולל תיעוד אינטראקציות בעת משחק 'כאילו' חברתי בין ילדי גן בעלי התפתחות אופיינית. היכרות מעמיקה של המרקם הלשוני-תקשורתי של משחק 'כאילו' חברתי יכולה לשמש בעבור קלינאי תקשורת בסיס לתמיכה בילדים שהשתתפות טבעית בהקשר זה אינה מובנת מאליה - אם מפני שיש להם קושי בהבנה והבעה לשונית, ואם בגלל קשיים פרגמאטיים וקשיים בהבנת הקודים החברתיים של המשחק. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-74
Number of pages16
Journalדש: דיבור שפה ושמיעה
Volume30
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Interpersonal communication
  • Oral communication
  • Preschool children
  • Symbolic play
  • ילדים בגיל הרך
  • משחקי "כאילו"
  • סימבוליזם (פסיכולוגיה)
  • תקשורת בין-אישית
  • תקשורת מילולית

Cite this