שירת החול העברית בספרד כשירה חצרנית - האמנם?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאז מאמר המופת של יוסף וייס, "תרבות חצרנית ושירה חצרנית" (וייס תשי"ב), נשתרשה בחקר שירת החול העברית בימי הביניים הדעה, שאמנם היתה זו שירה חצרנית שנכתבה בהשפעת השירה החצרנית הערבית בספרד, אך בהתעלמות מן היסוד האבירי שיסודו בשירת הגאהליה. ואולם עיון יותר מעמיק מגלה שלצד השפעת השירה הערבית שאין להכחישה, רחוקה מאוד השירה העברית מן השירה החצרית הערבית בספרד. ובכלל, ספק גדול אם אמנם יש לראות בה - ככלל - שירה המבטאת תרבות חצרנית. כמובן, אין להעלים עין מן היסודות החצרניים המצויים בשירה זו, בעיקר בראשית דרכה, אך משנתייצבה ועמדה על דעתה, התרחקה והלכה מן היסוד החצרני ונעשתה שירה בעלת ייחוד משלה, המבדילה היטב מזו הערבית. הבחנה עקרונית זו עולה יפה גם מאישיות המשוררים היהודים, שבחתך כללי נבדלו היטב מן המשוררים הערבים מבחינה רוחנית, מעמדית וחברתית.
Original languageHebrew
Title of host publicationבין עבר לערב
Pages4: 46-62, תשס"ח-2008
Number of pages59
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic poetry -- 1258-1800
  • Arabic poetry -- 750-1258
  • Hebrew poetry, Medieval
  • Laudatory poetry

Cite this