שיקום בעידן תמורות בשיח בין אנשים עם מוגבלות לבין החברה

דבורית גלעד, דורית ברק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בארבעת העשורים האחרונים אנו עדים לתמורות מרחיקות לכת בשיח בין אנשים עם מוגבלות לבין החברה ובתפישות לגביהם בעולם המערבי ובישראל . לתמורות אלו ביטוי גם בחקיקה , במדיניות ובגישות התערבות טיפוליות . בבסיס תמורות אלו שינויים מושגיים , ערכיים וחברתיים החותרים להמרת מציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות , ממציאות של הדרה חברתית למצב של הכללה בחברה והשתתפות בה כאזרחים שווי זכויות . בפרק זה נציג את התפתחות הגישות ( היבטים מושגיים , מחקריים והיבטי מדיניות ) לגבי אנשים עם מוגבלות בעולם תוך התמקדות בישראל , וכן את התמורות שהתחוללו בגישות השיקום נוכח התמורות בשיח החברתי על אנשים עם מוגבלות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעבודה סוציאלית בישראל (קובץ בעריכת מאיר חובב, אלי לונטל, יוסי קטן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד; האגודה לקידום העבודה הסוציאלית
ISBN (Print)9789650200000
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • People with disabilities
  • People with disabilities -- Legal status, laws, etc -- Israel
  • Rehabilitation
  • Social integration
  • Social policy

Cite this