שינויי אקלים ומשק המים בישראל - נקודת המבט של בעלי עניין מומחים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג תפיסות ודעות של 38 בעלי עניין מומחים במדעי הטבע (לפי שלוש קבוצות מומחים: אקלים, מים, והמדעים המשיקים לאקלים ולמים) בנושא שינויי האקלים ומשק המים בישראל. המחקר נערך בשנים 2006-2008 וכלל ראיונות חצי-מובנים (שאלון המכיל שאלות פתוחות) עם המומחים. ניתוח תמלילי הראיונות נעשה לפי תאוריות ושיטות מחקר איכותניות. מן המחקר עולות ארבע מסקנות עיקריות: 1. בעלי עניין מומחים רואים את בעיות המים של ישראל בעיקר במסגרות הבנה התופסות את שינויי האקלים במידה רבה של אי-ודאות. 2. רוב המומחים בתחום המים אינם סבורים שהמחקר צריך להתמקד בהשפעות שינויי האקלים על משק המים הישראלי. זאת בניגוד לדעות המומחים בתחום האקלים ובמדעים המשיקים לאקלים ולמים. 3. רוב המומחים מכל התחומים סבורים שההיערכות לשינויי אקלים צריכה לכלול פעולות הנדסיות להגדלת תפוקת המים. פעולות לחיסכון בצריכת המים נתפסות כחשובות פחות. 4. רוב המומחים בתחום המים אינם סבורים שמקבלי ההחלטות צריכים להתחשב בשינויי האקלים בניהול משק המים. זאת בניגוד לדעות המומחים בתחום האקלים ובתחום המדעים המשיקים לאקלים ולמים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)23-29
Number of pages7
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume1
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Climatic changes
  • Specialists
  • Stockholders
  • Water-supply
  • בעלי עניין (בארגונים)
  • מומחים
  • משק המים
  • שינוי אקלימי

Cite this