שינויים בספריות האקדמיות בישראל, בעקבות משבר ה Covid 19, ספריית אוניברסיטת חיפה כמקרה בוחן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המטרה : לבחון את השפעתה של מגפת ה Covid 19, תוך שימוש בספרייה של אוניברסיטת חיפה כמקרה בוחן, על שירותי הספריות האקדמיות במדינת ישראל. הנבדקים : ראשי היחידות בספרייה שרואינו ביוני 2020 ובדצמבר 2021. מקרה בוחן- ספריית אוניברסיטת חיפה שיטת מחקר : מעורבות. שיטה איכותנית שהתבססה על ראיון מובנה וכמותנית תוך ניתוח נתונים ממערכות המידע של הספריה ואתר האינטרנט שלה.   מן הממצאים : הספריה של אוניברסיטת חיפה הצליחה לספק את מרבית שירותיה באופן מקוון ולא בוצעו שינויים משמעותיים בפרק הזמן שעבר בין שני הראיונות שבוצעו. תקופת המגיפה חידדה את הצורך להשלים את המעבר המלא למתן שירותים מרחוק וכן נמצא כי שיתוף הפעולה הארצי מינף פרויקטים משמעותיים לכלל הקהילה המקצועית במדינה.  
Original languageHebrew
Journalמידעת: כתב עת לחקר הספרנות והמידע
Volume17
StatePublished - 2022

Cite this