שינויים במבנה התעסוקה בישראל: משדרוג לקיטוב

אלינה רוזנפלד-קינר, טלי קריסטל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לאחרונה הצביעו מחקרים אחדים על תופעה חדשה במדינות המערביות, המכונה "קיטוב תעסוקתי" - גידול בתעסוקה בעבודות גבוהות שכר ובעבודות נמוכות שכר, בד בבד עם צמצום התעסוקה בעבודות ברמת שכר בינונית. המחקר הנוכחי מציג ניתוח שיטתי ראשון מסוגו של השינויים שחלו בהתפלגות העבודות בישראל, משנות השבעים של המאה ה-20 ואילך. ממצאי המחקר מעלים כי התקופה הקורפורטיסטית בכלכלה הפוליטית של ישראל (1972-1983) התאפיינה בשדרוג תעסוקתי (עלייה בחלקן היחסי של עבודות גבוהות שכר, לצד צמצום בחלקן היחסי של עבודות נמוכות שכר), ואילו בתקופה הניאו-ליברלית (1995-2008) חל קיטוב תעסוקתי בשוק העבודה בישראל, כפי שאירע גם במדינות מערביות אחרות. ממצאי המחקר מלמדים על חשיבותו של ניתוח היצע העבודות לאורך העשורים האחרונים ועל תרומתו להבנה מעמיקה של השינויים שחלו בהזדמנויות התעסוקה בשוק העבודה בישראל, ומצביעים על תפקידה של הכלכלה הפוליטית בעיצוב הזדמנויות התעסוקה בשוק העבודה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)120-144
Number of pages25
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume19
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Economics -- Political aspects
  • Employment (Economic theory)
  • Labor market
  • Wage differentials

Cite this