שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב תלמידי החינוך הערבי העל-יסודי בישראל: דפוסים ומגמות

פיסל עזאיזה, מירב שהם, רחל בר-המבורגר, ח'אלד אבו-עסבה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר שעליו מתבסס מאמר זה היתה לבחון את שיעורי השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, חוקיים ובלתי חוקיים, בקרב מתבגרים ערבים בישראל, הלומדים במסגרות החינוך הפורמלי. במחקר נבחנו קשרים בין שיעורי המתבגרים שדיווחו על שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים לבין רקע חברתי-דמוגרפי, מאפיינים בין-אישיים, מאפיינים קוגניטיביים ומאפייני אישיות. נדגמו 2,944 תלמידים ערבים מכיתות ז-יב בשיטת האשכולות מ-60 בתי ספר בגליל, במשולש ובנגב. היישובים ובתי הספר שנבחרו מייצגים את הרכב האוכלוסייה לפי דת (מוסלמים ונוצרים), סוג היישוב, סוג בית הספר והפיזור הגאוגרפי. המשתתפים מילאו שאלוני דיווח עצמי שבחנו שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בשלושה פרקי זמן ומשתנים נוספים. במחקר נמצאו קשרים בין המאפיינים שנבחנו לבין שיעורי הדיווח על שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. בין היתר נמצאו הקשרים האלה: שיעור הבנים המשתמשים גבוה משיעור הבנות המשתמשות, אף שהפער ביניהם קטן מהפער שנמצא במחקר קודם [עזאיזה, בר-המבורגר ומורן (2007)]; רמת דתיות נמוכה קשורה לשיעור שימוש גבוה יחסית; משתנים קוגניטיביים (עמדות, תפיסת סיכון וכוונות התנהגות) תורמים לסיכויי השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. ממצאי המחקר מאפשרים ללמוד על שיעור המשתמשים בחומרים אלה בקרב נוער ערבי לומד, ולזהות את קווי הדמיון והשוני של דפוסי השימוש בכלל האוכלוסייה בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-235
Number of pages23
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Drug abuse
  • Education, Secondary
  • Religiousness
  • Substance abuse
  • Youth, Palestinian Arab -- Israel

Cite this