שימוש במחשב כאמצעי לקידום מניעת היפגעויות

סמירה עוביד-דלה, ארנה בראון-אפל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תאונות בית הן בעיה שכיחה הנוגעת לילדים בארץ ובעולם, ותוצאותיה הקשות גורמות סבל רב לילדים ולהוריהם וכרוכות בעלויות גבוהות הן למשפחות הנפגעים והן למערכת הבריאות. במדינת ישראל פגיעות הן הסיבה העיקרית למוות בקרב צעירים בגילאים 1-19 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2000). אחד המשאבים המרכזיים לקידום של מניעת תאונות הם אנשי המקצוע במערכת הבריאות, אך נראה שהמודעות שלהם לנושא נמוכה, והם ממעטים ליזום ולקדם התערבויות בנושא. מטרה: מתן ידע וכלים לאנשי המקצוע תוך העלאת הנושא למודעות האחיות והאחים והצבעתו על סדר היום במרפאות כדי להביא לנקיטת יומה ופעולה לקידום הנושא במרפאות. שיטות: נבחרה שיטה חדשה להעשרת הידע של האחים ואחיות בשתי מינהלות השייכות לשירותי בריאות כללית במחוז חיפה. הידע הועבר באמצעות חידון, שהופץ דרך תוכנת הדואר האלקטרוני שאליה מחוברות כל המרפאות. להערכת ההתערבות נקבעו מדדים שכללו: רמת הידע והמודעות, היענות האחים ואחיות ושביעות רצונן. המדדים הושוו לקבוצת ביקורת. בעקבות ההתערבות נצפתה עלייה ברמת הידע והמודעות גם ביחס לקבוצת הביקורת וגם בהשוואה לתקופה שקדמה להתערבות. לפני ההתערבות שום מרפאה לא הייתה בעלת רמת ידע טובה. לאומת זאת, אחרי ההתערבות עלתה רמת הידע, ו-64% מהמרפאות גילו רמת ידע טובה עד טוב מאוד. 85% ממנהלות הסיעוד דיווחו, כי החידון יקל עליהן במידה רבה עד רבה מאוד ליזום תוכניות התערבות בעתיד. רוב האחיות (95%) היו שבעות רצון במידה רבה עד רבה מאוד מהחידון ומהשיטה. מסקנות: שיטת החידונים כאמצעי לקידום הידע והמודעות בנושא מניעת היפגעויות נמצאה יעילה. בעזרת התערבות זו ניתן אולי להפעיל את הצוות הסיעודי כסוכן שינוי לקידום נושא מניעת היפגעויות בקרב ילדים. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)16-21
Number of pages6
Journalקידום בריאות בישראל
Volume1
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Accidents -- Prevention
  • Clinics
  • Health education
  • Health promotion
  • Home accidents -- Prevention
  • Medicine -- Data processing

Cite this