שימוש בויקי לתמיכה בהוראת עמיתים

רחל לוין-פלד, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הוראת עמיתים הינה אחת הדרכים הגורמות לסטודנטים להיות פעילים, לקחת אחריות ולשתף פעולה עם אחרים. עם זאת התרומה ללמידתם של הסטודנטים המנחים גדולה לעיתים מהתרומה לסטודנטים האחרים בכתה, המתפקדים כמונחים. הסביבה המתוקשבת, כאשר היא מעוצבת בהתאמה, יכולה לתת מענה לאתגר זה. בעבודה זו מציגות המחברות כיצד הטכנולוגיה תמכה בהוראת עמיתים בקורס "פילוסופיה של החינוך" בטכניון. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של פעילויות מתוקשבות שהן עיצבו, על ההבנה של הסטודנטים בהקשר של שלוש גישות פילוסופיות בהוראה. כדי לתמוך בלמידת הסטודנטים, עוצבה פעילות ג'יקסו מתוקשבת, אשר כללה שלושה שלבים: א. רכישת ידע בקבוצות התמחות, ב. שיתוף בידע בעת החזרה לקבוצות האם, ג. יישום הידע בהקשר חדש. סה"כ השתתפו במחקר, שנערך בגישה של "מחקר עיצוב", 283 סטודנטים. העיצוב של שלבים א' ו-ג' נשאר קבוע לאורך המחקר. שלב ב' - שיתוף הידע בין המומחים למונחים - התפתח לאורך שלוש איטרציות. הממצאים מראים, שכדי לתמוך בשיתוף ידע בין סטודנטים המתפקדים כמנחים, לאלו המתפקדים כמונחים יש לקחת בחשבון מספר החלטות עיצוביות 1. כדאי לספק לסטודנטים כלים לייצוג וארגון הידע. 2. לעצב פעילויות המעודדות את הסטודנטים לעשות שימוש עתידי בידע שנוצר על ידי אחרים 3. לאפשר לסטודנטים לערוך את הידע השיתופי תוך כדי התהוותו 4. כדאי להעלות את ה"נראות" ואת הנגישות לידע השיתופי. תכונות הויקי: פתיחות ונוחות העריכה השיתופית תומכות ברעיונות העיצוביים הללו. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages87-94
Number of pages8
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • College students
 • Computer-assisted instruction
 • Peer teaching
 • Team learning approach in education
 • Wikis (Computer science)
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הוראת עמיתים
 • ויקי (Wiki)
 • למידה בקבוצות
 • למידה בשיטת ה"ג'יקסו"
 • סטודנטים
 • שיתוף מידע וידע

Cite this