שילוב עבודה סוציאלית ביקורתית אנטי-דכאנית בשירותי הרווחה הציבוריים: מרטוריקה לפרקטיקה

רוני סטריאר, שרון בנימין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האם אפשר ליישם עקרונות של עבודה סוציאלית ביקורתית אנטי-דכאנית (anti-oppressive social work) בשירותי הרווחה הציבוריים או שמא עקרונות אלה הם ישימים רק בארגונים לא ממסדיים? עבודה סוציאלית ביקורתית אנטי-דיכאונית זוכה למקום מרכזי בדיונים תאורטיים עדכניים בספרות המקצועית של עבודה סוציאלית, אך השפעת עקרונותיה בשטח עדיין זניחה, במיוחד בשירותי הרווחה הציבוריים. המחקרים המעטים המתעדים את יישומן של פרקטיקות ביקורתיות אנטי-דכאוניות בארגוני שירות התמקדו בדרך כלל בארגונים קהילתיים לא ממסדיים שצמחו מתוך הקהילות שבהן הם פועלים (grass roots). מידת השפעתו של השיח הביקורתי האנטי-דכאני על שירותי הרווחה הציבוריים אינה ידועה למעשה. מאמר זה מתאר מקרה-בוחן של תהליך שינוי מקיף ומתמשך שנועד לפתח שירות חדש על בסיס חשיבה ביקורתית ועל סמך העקרונות האנטי-דכאניים בשירותי הרווחה הציבוריים. מאמר זה מבוסס על נתונים כמותיים ואיכותניים שנאספו באמצעות כמה מחקרי הערכה שנעשו במהלך השלבים השונים של תהליך פיתוח, והוא חושף את המורכבות הכרוכה ביישומם של עקרונות העבודה הסוציאלית האנטי-דכאנית במערכות הרווחה הציבוריות. ממצאי ניתוח מחקרי ההערכה אינם פסקניים, והם מזמינים דיון תאורטי ומעשי בהיתכנותם ותפקידם של עקרונות אלה בשירותי הרווחה הציבוריים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)615-633
Number of pages19
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume33
Issue number4
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Change (Psychology)
  • Civil service
  • Repression (Psychology)
  • Social service

Cite this