שילוב ב-קיימא של תקשוב בהוראה בהיבט מורים ומנהלים - מחקר אורך

יהודה פלד, יעל קלי, יהודית דורי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק מתאר מחקר שנערך בעשור האחרון במטרה לזהות, לתעד ולנתח שינויים בהתפתחות המקצועית של מורים, הלומדים לשלב תקשוב בהוראה בבתי הספר שלהם. במחקר פותחה מסגרת תיאורטית להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה, המשלבים תקשוב בהוראה. המסגרת התבססה על הקניית ביטחון למורים אלו בשילוב מרכיבים שונים של תקשוב, תוך כדי התאמה של חומרי למידה מוכרים ללמידה בסביבה מתוקשבת. מסגרת זו יושמה על כ-100 מורות ומורים, שהשתתפו בארבע השתלמויות שונות. מרבית המורים, אשר התמידו להגיע להשתלמויות ולהשתתף בביצוע המטלות השונות, אופיינו וסווגו לטיפוסים בהתאם למידת השימוש שהם עושים בתקשוב בהוראה. המורים עברו שינוי התפתחותי מקצועי, אם כי מידת ההתפתחות בממדים שנדבקו במחקר הייתה שונה ממורה למורה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתקשוב, למידה והוראה (קובץ בעריכת
Publisherדוד חן וגילה קורץ.
Pages(2011), 311-332
ISBN (Print)9789659166206
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Computer-assisted instruction
  • Educational change
  • School principals
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training

Cite this