שיטפונות וסחף בנחל הררי ים תיכוני - אגן מחקר נחל אורן, הכרמל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קיים אך ידע הידרולוגי מועט וברובו בלתי מדוד לגבי זרימות הנחלים בכרמל. רק בנחל אורן ויובלו העיקרי, נחל בוסתן, קיים תיעוד מצומצם של נתונים מדודים ובנוסף, תיעוד מיוחד מיוחד של שיטפונות חריגים. מטרות המחקר המובא במאמר הן: (א) פיתוח של אגן היקוות ממוכשר לצורך הבנת יחסי גשם-נגר, תהליכים גאומורפולוגיים, הידרולוגיים וסדימנטולוגיים בסובב הררי באקלים ים תיכוני, (ב) איסוף מידע מפורט אודות גשם (שנתי וסופתי), נגר מדרוני ושיטפונות לצורך הבנת המנגנונים ההידרולוגיים וניתוח נפחי השיטפונות ותדירותם, (ג) הערכת תפוקות סחף אירועיות הכוללות מדידת ריכוזי רחופת ומאפייני הגרופת, (ד) בנוסף, משמש מערך הניטור כמעבדת שדה להוראה. מערך המחקר כולל שלוש תחנות הידרומטריות (מדי מפלס רושמים) בתחנת האגם (שטח ניקור - 18 קמ"ר), תחנת הגשר (שטח ניקוז - 25 קמ"ר) ובנחל בוסתן (שטח ניקוז - 9 קמ"ר). שני דגמי זרימה עיקריים נמצאו בין תחנת האגם ותחנת הגשר: (1) באירועי זרימה גדולים הזרימות במורד גבוהות מהזרימות במעלה עקב גידול בשטח האגן ותרומה של יובלים קטנים. כמו כן, מעידים ממצאי המחקר על שינויים הידרולוגיים משמעותיים במשטר הזרימה באזור בין שתי תקופות המדידה 1964-1957 ו-2003-1991, הקשורים לשינוי בדפוסי הגשם ובאורך העונה הגשומה. (א) בעונת המדידות השנייה חלה עלייה במספר אירועי הזרימה כמו גם במספר השיטפונות הגדולים ובנפח הזרימה של אירועים אלו, (ב) ערכי ספיקות השיא ונפח הזרימה עלו פי 4.5 ו-3.5 בהתאמה, (ג) נפח הזרימה השנתי הממוצע עלה בסדר גודל, (ד) מקדמי הנגר העלי השנתי והסופתי (מקס') עלו מ-%0.3 ל-%3.7 ומ-%4.7 ל-%15 בהתאמה. כן נמצא כי סף הגשם הדרוש להתפתחות אירוע זרימה באמצע עונת הגשם ירד ב-%16 עד %25 בעונת המדידות השנייה. יחד עם זאת לא נרשמה עלייה מקבילה בשיעור המשקעים. הערכת כמות החומר המרחף שנעשתה באמצעות שתי שיטות משלימות - דיגום הסדימנטים אשר שקעו באגם ודגימות רחופת בעת אירועי זרימה. שילוב הממצאים מעיד כי תפוקת הסחף באגן נחל אורן עומדת על 21 טון/קמ"ר/שנה, ערכים הדומים לנחלים קארסטיים אחרים בצפון הארץ. הדיגום המפורט ואנליזה של הרחופת מעידה על מוצא החומר - בקעת אלון הטופית (תקציר מתוך המאמר). מאמר זה הופיע גם בקובץ "מאזור לסביבה: ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה", בעריכת יורם בר-גל ומשה ענבר, 2005.
Original languageHebrew
Pages (from-to)173-186
Number of pages14
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume64-65
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Carmel, Mount (Israel)
 • Evaluation
 • Floods
 • Geomorphology
 • Hydraulics
 • Hydrology
 • Measurement
 • Mediterranean climate
 • Oren River (Israel)
 • Precipitation (Meteorology)
 • Rain and rainfall
 • Runoff
 • Sediments (Geology)
 • Soil erosion
 • Watersheds
 • אגן היקוות
 • אקלים ים תיכוני
 • גיאומורפולוגיה
 • גשם
 • הידרולוגיה
 • הסעת משקעים (סחף)
 • הר הכרמל
 • מדידה והערכה
 • מי נגר
 • משקעים (אקלים)
 • משקעים (גיאולוגיה)
 • נחל אורן
 • נחל בוסתן
 • סחף
 • ספיקת מים
 • שטפונות

Cite this