'שולם שולם לעולם': ילדים נפגעי עבירה וסליחה בהליכי צדק מאחה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק מנתח את מקומן של ההתנצלות והסליחה בהליכי צדק מאחה וחשיבותן ככלי התמודדות עבור נפגעי עבירה. הפרק מתמקד באוכלוסייה אחת של נפגעי עבירה - זו של ילדים וילדות עד גיל 18 המשתתפים בהליכי צדק מאחה. הפרק מבקש להעמיק את הבנת משמעותן של ההתנצלות והמחילה עבור ילדים נפגעי עבירה ואת הקשר בין אלו לבין הטבת מצבם, שהיא מטרתו של הצדק המאחה. חלקו הראשון של הפרק מציג את גישת הצדק המאחה ודן בייחודיות הצרכים של ילדים נפגעי עבירה כמשתתפים - בכוח או בפועל - בהליכים. החלק השני בוחן את הפוטנציאל הגלום בגישת הצדק המאחה להוות בימה לחילופי התנצלות ומחילה בין הפוגע והנפגע. החלק השלישי סוקר את הממצאים הקיימים לגבי חשיבותה של סליחה והתנצלות עבור ילדים בגילאים שונים ויכולתם לסלוח. חלקו הרביעי של הפרק - הדיון - מנתח את משמעות הממצאים על הבנתנו את הקשר בין המושגים התנצלות, מחילה ופיוס, ומציע להתייחס אליהם כאל חלקים מתוך "מדד הסליחה", פרמטר אפשרי למדידת הצלחתם של הליכי צדק מאחה שבהם משתתפים ילדים נפגעי עבירה.
Original languageHebrew
Title of host publicationעל הסליחה הבין-אישית (קובץ בעריכת אביבה זריהן ויזמן, חיה קורן וצבי איזיקוביץ')
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages217-240
Number of pages24
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Apologizing
 • Children
 • Forgiveness
 • Restorative justice
 • Victims of crimes
 • התנצלות
 • ילדים
 • סליחה
 • צדק מאחה
 • קורבנות (פשע, אלימות וכד')

Cite this