שבתי צבי בדמות דוד המלך בכתבי נתן העזתי ובתודעת המאמינים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בכתביו של נתן העזתי ובוחן את הזיקות בין דמותו של שבתאי צבי לדמותו של דוד המלך בכתביו של נתן ובתודעה השבתאית. המחברת מציעה על מרכיבים מיתיים וטקסיים הוקשרים את תפיסת דוד והנשיות בכתסים הקבליים עם תפיסת המשיח השבתאי. במקורות השבתאיים, המשיח נתפס כבעל תשובה, כסמל של הירח, הלילה והשבת וכרגל הרביעית במרכבה, בדומה לדוד המלך. הרבה מן הדרשות בזוהר הובנו על ידי המאמינים הליליים, הצום משבת לשבת וההיטלטלות בין איפוק מיני לניאוף משלוח רסן, ניתן להבין לאור ההקבלה בין שתי הדמויות. המאמר נוגע בתיאור צבי כשכינה, במערכת היחסים בינו ובין נתן, בסמליות הנשית העולה מכתביו של נתן, ועוד. למרות ההבדלים בין מגמות וכתות שונות בהגות השבתאית, הטענה בדבר קו ברור של דמיון בין דוד המקראי ובין שבתאי צבימשותפת לכולן. קו מחשבה זה, האופייני הן לרוב ההגות השבתאית המתוחכמת ביותר ובן לדמיון העממי של המאמינים השתבאיים מן השורה, מרמז לראות את דוד שבתאי כשתי דמויות מיתולוגיות המשלימות זו את זו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)טו-סב
Journalאיל פריזינטי
Volumeיב-יג
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Cabala
  • Messianism
  • Redemption
  • Sin
  • Zohar

Cite this