שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית: הגנאולוגיה של המיסטיקה היהודית והתיאולוגיה של חקר הקבלה

Translated title of the contribution: The Question of the Existence of Jewish Mysticism: The Genealogy of Jewish Mysticism and the Theologies of Kabbalah Research

Boaz Huss, Jeffrey Josef Chajes (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר מציע דיון גנאולוגי בהנחה המקובלת במחקר ובציבור הרחב, המזהה את הקבלה והחסידות כמיסטיקה יהודית ורואה בה ביטוי לאומי לתופעה רוחנית אוניברסלית. באמצעות בחינה ביקורתית של הפרויקט המתמשך העוסק בחקר המיסטיקה היהודית המחבר מבקש לחשוף את גורמי העומק המונחים בבסיסו ואת השלכותיו על האופן שבו הקבלה והחסידות נתפסות ומפורשות בהווה. דיון ביקורתי זה מאתגר את ההנחות המקובלות לגבי מחקר המיסטיקה וחושף את האופנים שבהם התגבשו ועיצבו את הבנייתן ואת חקירתן של התופעות המזוהות כמיסטיקה היהודית.
Translated title of the contributionThe Question of the Existence of Jewish Mysticism: The Genealogy of Jewish Mysticism and the Theologies of Kabbalah Research
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר ; הוצאת הקיבוץ המאוחד
Number of pages185
ISBN (Print)9789650207793
StatePublished - 2016

Bibliographical note

כולל ביבליוגרפיה (עמודים 155-173) ומפתח.

ביבליוגרפיה: עמ' 173-155 ומפתח

Keywords

  • Mysticism -- Judaism -- History
  • מיסטיקה -- יהדות -- היסטוריה
  • الصوفيّة -- اليهوديّة -- التاريخ
  • Cabala -- Criticism, interpretation, etc
  • קבלה -- ביקורת, פרשנות וכד'
  • القبلاة -- نقد، تفسير وغيرها
  • Abulafia, Abraham ben Samuel -- 1240-approximately 1292
  • אבולעפיה, אברהם בן שמואל

Cite this