שאלון הערכת כישורי התארגנות של התלמיד: פיתוח וביסוס מהימנות ותוקף

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המטרה המרכזית של מחקר זה הייתה לבנות שאלונים למורה ולהורים שיאפשרו את הערכת כישורי ההתארגנות של התלמיד בסביבת בית הספר ובסביבת הבית, ולבצע הליכים של תיקוף ומהימנות לשאלונים. במחקר השתתפו 203 ילדים, 43 תלמידי כיתות ב'-ד' ו-160 תלמידי כיתות ה'-ו'. כל הילדים לומדים בבתי ספר רגילים. המחקר התבצע בשלושה חלקים. החלק הראשון עסק בבניית השאלון למורה: הליך בניית השאלון, בדיקת מהימנותו הפנימית, בדיקת עוצמתו ככלי מאבחן בין תלמידים עם קשיי התארגנות וללא קשיי התארגנות, וקביעת ציון חתך לשאלון שבעזרתו ניתן להבחין בין ילדים עם קשיי התארגנות וללא קשיי התארגנות. החלק השני עסק בבניית שאלון להורים: הליך בניית השאלון ובניית מהימנותו הפנימית, והחלק השלישי בבדיקת תוקף מקביל לשאלון להורים. תוצאות המחקר הראו כי השאלון למורה נמצא בעל תוקף תוכן, מהימנות פנימית גבוהה, וכי הוא מבחין בין ילדים עם קשיי התארגנות לבין ילדים ללא קשיי התארגנות בכיתות ב'-ד'. ציון של 18 נקודות בשאלון למורה מבחין בין ילדים עם קשיי התארגנות לבין ילדים ללא קשיי התארגנות בכיתות ה'-ו'. השאלון להורים נמצא אף הוא כבעל מהימנות פנימית גבוהה. המתאם בין שני השאלונים היה בינוני מובהק ומבסס את התוקף המקביל של השאלון להורים. תוצאות מחקר זה מורות כי שאלוני הערכת כישורי ההתארגנות של התלמיד (למורה ולהורים) משמשים כלי אבחון בעל מהימנות ותוקף המאפשר הערכת כישורי התארגנות אצל התלמיד בכיתות ה'-ו'. מומלץ לבצע מחקרים נוספים של תוקף ומהימנות ולבדוק את מידת התאמתם של השאלונים לגילאים אחרים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-29
Number of pages25
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume15
Issue number1
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Educational tests and measurements
  • Learning disabilities
  • Learning disabilities -- Diagnosis
  • Sanitation
  • אבחון דידקטי
  • לקות למידה
  • מדידה והערכה בחינוך
  • סדר וניקיון
  • ריפוי בעיסוק במערכת החינוך

Cite this