רשומון של תביעה: נרטיבים גילניים ואנטי גילניים בבית המשפט

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר שלפנינו ינסה לברר כיצד הכרעות שיפוטיות מושפעות מאימוץ נרטיבים גילניים או אנטי־גילניים. המתודולוגיה שאומצה לצורך כך היא חקר אירוע, כלומר בחינה של מקרה משפטי יחיד. ניתוח המקרה עשוי להמחיש כיצד שופטים בישראל יכולים להקנות מגוון משמעויות לעובדות שלכאורה אינן שנויות במחלוקת, ועל סמך משמעויות אלה לבחור פרשנות חברתית. בתוך כך אנסה להמחיש כיצד תפיסות גילניות עשויות להשפיע על הסיפור או על הנרטיב השיפוטי - ובמקרה שיוצג אף להכריע בעניין זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationגילנות בחברה הישראלית (קובץ בעריכת ישראל איסי דורון)
Place of Publicationירושלים
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages218-232
Number of pages15
ISBN (Print)9789650206635
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Age discrimination
  • Courts
  • Narration (Rhetoric)
  • Verdicts

Cite this