רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות

Translated title of the contribution: Reforming the Reform: Water and Sewage Corporations in Arab Local Authorities

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מאמר זה מנתח את תהליך הקמתם של תאגידי המים והביוב במסגרת הרפורמה במשק המים והביוב, ובוחן את המשמעויות וההשלכות של מערך ניהול משק המים על הרשויות המקומיות הערביות.ההנחה היא כי מדיניות כלל ארצית גורפת תקפה גם לגבי הרשויות והתושבים הערבים, על אף מצבם הייחודי מבחינה סוציו-אקונומית, תפקודית ומבנית. בהתבסס על הנחה זו, נבחנת מערכת היחסים בין הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב.השאלות העיקריות שעולות בו הן האם הקמת תאגיד המים והביוב קידמה את הניהול, ההספקה וחלוקת משק המים ברשויות הערביות? האם נלקחו בחשבון ההקשרים המיוחדים של היישובים הערביים מבחינה מבנית ותרבותית? האם התאגידים מחלישים את הרשויות המקומיות, במיוחד הערביות? האם יש סתירה או חל שינוי במדיניות הביזור באשר להקניית סמכויות לרשויות המקומיות, כיזם וספק של שירותים מוניציפליים לאזרחים? האם נפגע התהליך הדמוקרטי ברשויות המקומיות הערביות עקב בחירתם של דירקטורים שאינם נבחרי ציבור? ומה הן ההשלכות של הקמת התאגיד על אופי ואיכות שירות המים והביוב?
Translated title of the contributionReforming the Reform: Water and Sewage Corporations in Arab Local Authorities
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - האוניברסיטה העברית בירושלים
Number of pages90
StatePublished - 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reforming the Reform: Water and Sewage Corporations in Arab Local Authorities'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this