רגולציה כלכלית באמצעות סמכויות חירום: 1974-1985

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר סוקר פרק חשוב ונעלם בהיסטוריה הרגולטורית והכלכלית־פוליטית של מדינת ישראל, שבו נעשה שימוש בסמכויות חירום לטובת מדיניות כלכלית ולא ביטחונית. בין השנים 1974 ל־1985 חל גידול דרמטי בניצול של תקנות חירום על ידי ממשלות ישראל. המדיניות הכלכלית שקודמה באמצעות כוחות חירום לא נועדה לסייע לאוכלוסייה במצוקה בזמן מלחמה או בעתות חירום בעזרת חלוקת משאבים מיוחדת אלא שימשה לטובת רגולציה כלכלית שוטפת, קרי: טיפול בסכסוכי עבודה ובמדיניות מוניטרית ופיסקלית. למרבה ההפתעה, שימוש זה בסמכויות חירום עבר כמעט ללא הד ציבורי וכמעט ללא מחקר אקדמי. המאמר מציג ומפרט תחילה את המקורות המשפטיים של כוחות החירום בישראל, שבאמצעותם הוצאה לפועל מדיניות כלכלית רגולטורית שלא בעתות חירום. בהמשך המאמר עוקב בנפרד אחר שתי תקנות חירום מרכזיות שהופעלו בתקופה המדוברת: שירותי עבודה חיוניים והסדרים בעקבות שינוי שער המטבע.
Original languageHebrew
Title of host publicationמסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (קובץ בעריכת ישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages397-422
Number of pages26
ISBN (Print)9789659165841
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Economic policy
  • Foreign exchange rates
  • War and emergency legislation

Cite this