רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ניסים כהן דן במאמרו ברגולציה הממשלתית של קופות החולים בישראל ובוחן את השלכותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1994) כפי שנוסח מלכתחילה ואת משמעותם של תיקוני החקיקה הרבים שנערכו בו במשך השנים. המאמר מנתח את אחריות המדינה לבריאות אזרחיה כפי שהיא מופיעה בחוק, את האמצעים העומדים לרשותה כדי לממש את אחריותה ואת כלי הרגולציה הכלולים בחוק.
Original languageHebrew
Title of host publicationרגולציה בישראל (קובץ בעריכת אייל טבת ויצחק גל-נור)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages225-260
Number of pages36
ISBN (Print)9789650209001
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Health maintenance organizations
  • Health services administration -- Israel
  • Law enforcement
  • Legislative amendments
  • Medical economics
  • Medical policy
  • National health insurance
  • Privatization

Cite this