ראשומון בהפעלת תכניות לימודים

מרים בן-פרץ, שפרה שינמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרה: איתור קווים משותפים לתהליך הפעלת חידושים בתחום תכנון הלימודים במסגרות חינוכיות שונות. שיטה: בדיקת הפעלת תכניות לימודים חדשות נערכה במתכונת של חקר אירוע (CASE STUDY) בארבע מסגרות חינוכיות שונות: 1) השתלמות בניהול בתעשייה, 2) השתלמות אחיות בסיעוד, 3) תוכנית לימודים לבית ספר יסודי, 4) תכנית לימודים למוסדות עליית הנוער. מן הממצאים: א) נתגלתה מגמה של העדר תקשורת בין מתכננים חיצוניים לבין המשתמשים בתכניות. התקשורת הקיימת היא בדרך כלל, חד-כיוונית, מהמתוכנן למשתמשים. ב) המשתתפים בהפעלת החידושים נטו להעיד על שביעות רצון מהתכניות. ג) היזמה לאימוץ התכנית החדשה באה בכל המקרים מצד הנהלת המוסד.
Original languageHebrew
Pages (from-to)72-82
Number of pages11
Journalהלכה למעשה בתכנון לימודים
Volume5
StatePublished - 1987

Cite this