קשרי תימן וארץ ישראל בימי קדם

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

למן המאה השישית לפני הספירה היו קשרי מסחר קבועים בין תימן לבין ארץ-ישראל, ומסתמא התבססו קשרים אלה גם על קהילות יהודיות בתימן גופא. ראשיתם של הקשרים הללו במסעה של מלכת שבא לירושלים בימי שלמה המלך. אמנם עד היום לא נמצא כל אישוש ארכיאולוגי או אפיגרפי למסע זה, אך הכתובת מן המאה השישית לפני הספירה שנתגלתה בשוק עתיקות בשנת 2008 הביאה חוקרים, כגון אנדרי למיר, להתייחס לכך ביתר אמון. כדאי להזכיר בהקשר זה כי כתובת שבאית שנמצאה במארב, בירת שבא, מלמדת על מלכה ששלטה במלכות זו, אם כי בתקופה מאוחרת לזו של מלכת שבא שבמקרא. כל הממצאים הארכיאולוגיים והאפיגרפיים שנתגלו עד השנים האחרונות אף מסייעים לקבל את מסורת יהודי תימן ואת העדויות הלשוניות והליטורגיות בדבר קיומה של קהילה יהודית שם מאז חורבן הבית הראשון. דרך הבשמים, שיצאה מתימן, עברה דרך צפון חצי-האי ערב ומשם הגיעה אל הנגב שבדרום ארץ-ישראל, שימשה בוודאי אף את הגולים מארץ יהודה במסעם לתימן. בדרך מסחר חשובה זו יש גם כדי להסביר את עובדת קיומם של היישובים היהודיים הרבים בצפון ערב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationיהדות תימן (קובץ בעריכת יוסף יובל טובי ואהרן גימאני)
Place of Publicationירושלים
Publisherאוניברסיטת בר-אילן, מרכז דהאן
Pages9-33
Number of pages25
ISBN (Print)9789652352040
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Israel and the diaspora
  • Jews -- History -- To 500
  • Jews -- Yemen (Republic)
  • Yemen (Republic) -- History
  • ארץ ישראל ויהודי התפוצות
  • היסטוריה יהודית -- עת עתיקה
  • היסטוריה כלכלית -- תקופת המקרא
  • יהודי תימן
  • תימן -- היסטוריה

Cite this