צפונים: על מעמד בינוני ישראלי

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

בספר מתואר לראשונה עולמם של ישראלים בני המעמד הבינוני והבינוני-גבוה בראשית שנות התשעים. הספר מבוסס על מחקר שנערך ברמת אביב ג, שכונה המוזכרת לעתים מזומנות כשם נרדף למושג ה'צפוניות'. על רקע ההיסטוריה המקומית והתשתית האורבנית של המקום מתוארים בספר הרכבה ההטרוגני של אוכלוסיית הדיירים, אופיים של קשרי שכנות, תכנים מרכזיים בשיח המקומי וטקסטים ואירועים פומביים. הללו מנותחים בהקשר הישראלי הרחב ובהשוואה לתופעות מקבילות בעולם המערבי.
Original languageHebrew
Publisherמאגנס
Number of pages273
ISBN (Print)9654930633
StatePublished - 2000

Cite this