צמצום השימוש בשקיות פלסטיק בישראל - בחינת חלופות ומשמעויות כלכליות וסביבתיות

אופירה אילון, טל גולדרט, גדי רוזנטל, מיכל גרוסמן

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

שקיות הפסלטיק, כמוצר צריכה וכמטרד סביבתי נמצאות לאחרונה במרכז תשומת הלב של פוליטיקאים וגופים ירוקים רבים בכל רחבי העולם. אמצעי מדיניות רבים כבר ננקטו במטרה להביא להפחתה בעומס הסביבתי הנוצר כתוצאה משקיות אלו, ובמדינות רבות מתקיים בימים אלו דיון על אמצעי מדיניות נוספים. מחקר זה מנתח את ההיבטים הסביבתיים האמיתיים הנגרמים כתוצאה משימוש וצריכה של שקיות אלו, ומעריך את האפקטיביות הצפויה ממנגנוני רגולציה שונים העומדים לדיון במדינת ישראל. מסקנותינו העיקריות היו כי מאמץ חינוכי מסיבי חייב ללוות כל תהליך המיועד לצמצם את השימוש העודף בשקיות, הנובע מהעובדה שהן מחולקות חינם. עם זאת, העומס הסביבתי שנוצר משקיות אלו הינו יותר "פוליטי" מאשר סביבתי, ולכן האמצעי הנבחר אינו יכול להיות היטל גבוה או איסור מוחלט של שימוש בשקיות. (מתוך המאמר) שיטות המחקר: ריאיונות, סקר טלפוני וניתוח כלכלי. כולל טבלאות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)22-36
Number of pages15
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume6
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Consumers
  • Delegated legislation
  • Environmental quality
  • Israel -- Economic conditions
  • Plastics
  • Polyethylene
  • Sustainable development
  • Taxation

Cite this