פרק 5: בין זהות לאומית, מזרחית ומגדרית: פער מגדרי בעמדות ובהצבעה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל

מהא כרכבי-סבאח, חנה הרצוג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק 5 מציע לחשוב על הפער המגדרי בחברה הפלסטינית בישראל כתוצר של הצטלבות בין מיקומים חברתיים ( intersectionality ), כמפגש בין זהות לאומית, אזרחית ומגדרית. המאמר מנתח את דפוסי ההצבעה והעמדות של הפלסטינים אזרחי ישראל ומאיר תהליכי שינוי בקרב נשים פלסטיניות הנבחרות לכנסת ולרשויות המקומיות. ממצאי המחקר אינם מצביעים על כיוון התפתחות אחד של פער מגדרי. בעמדות בתחומי מדיניות מרכזיים נמצאו התפלגויות דומות למדי בקרב גברים ונשים. בהתנהגות פוליטית נמצא פער מגדרי "מסורתי", כלומר נשים מצביעות פחות מגברים . פעילות בתחום הפוליטי נתפסת עדיין, גם בקרב נשים, כזירה המתאימה יותר לגברים, אולם כשליש מהנשים מביעות רצון לייצוג על ידי נשים. דפוס מורכב זה מתחבר לתמונת הייצוג המוטה מגדרית של החברה הפלסטינית בכנסת וברמה המקומית: במספר הקטן של נשים נבחרות, בקשיים המרובים שלהן בדרך לשם, אבל גם במגמת השינויים האיטיים שמחוזקת על ידי פעילות של נשים בחברה האזרחית, וכפי שנמצא בנתוני הסקר - בציבור גדול מספיק של נשים פלסטיניות המעוניינות בשינוי.
Original languageHebrew
Title of host publicationפערים מגדריים בפוליטיקה בישראל (קובץ בעריכת מיכל שמיר, חנה הרצוג, נעמי חזן)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages143-172
Number of pages30
ISBN (Print)9789650209599
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Economic policy
 • Israel -- Keneset -- Elections
 • Legislators -- Israel
 • Municipal officials and employees
 • Palestinian Arabs
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Politics and government
 • Palestinian Arabs -- Political activity -- Israel
 • Political participation
 • Political parties
 • Politics, Practical
 • Public opinion polls
 • Sex
 • Women -- Political activity
 • Women, Arab
 • בחירות לכנסת
 • בחירות לכנסת ה-י"ט (2013)
 • בחירות לכנסת ה-כ' (2015)
 • הצבעות
 • השתתפות פוליטית
 • חברי כנסת
 • מגדר
 • מדיניות כלכלית
 • מעמד האישה הערביה בישראל
 • מפלגות פוליטיות
 • נושאי משרה ברשויות מקומיות
 • נשים בפוליטיקה
 • נשים ערביות
 • סקרי דעת קהל
 • עמדות פוליטיות
 • ערבים בישראל -- פוליטיקה וממשל
 • פוליטיקה
 • פלסטינים

Cite this