פער עדתי בישראל

סמי סמוחה, משה אגוזי, יוחנן פרס

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כשדנים בבעיות היחסים הבין-עדתיים ניתן להבחין בין ארבעה ממדים של הנושא: שוני תרבותי או "מפגש תרבויות", מתח בין-עדתי, הפרדה עדתית, פער בהקצאת משאבים. הנחת היסוד בדיון היא שאינטגרציה בין עדות מחייבת שילוב שיתבטא בכל הממדים הנ"ל של היחסים הבין-עדתיים, דהיינו סובלנות לשוני התרבותי, הפגת המתח העדתי, צמצום ההפרדה והגברת השוויון. מאמר זה מתרכז בממד אחד: ניסיון לערוך מאזן מקיף ככל האפשר של הפער הקיים היום בהקצאת המשאבים בין העדות בישראל, ודיון בהתפתחותו בשני העשורים האחרונים. מסיבות טכניות ואחרות הצטמצמו הסקרים הקיימים להיבט אחד או שניים של הפער במשאבים. המחברים מציינים כי עד כמה שידוע להם, טרם נעשה ניסיון לדון בכל בחינות הפער בבת-אחת, להציגן בצורה אחידה ולנתח את השלכותיהן המשולבות. מטרת המאמר הנוכחי היא למלא חסר זה (מתוך המאמר). תגובתו של מ' אגוזי 'מדידת פערים חברתיים' במגמות (2)21, עמ' 239-237, 1975, ותשובתם של סמי סמוחה ויוחנן פרס לתגובה של מ' אגוזי במגמות (2)21, עמ' 243-239, 1975.
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-42
Number of pages38
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume20
Issue number1
StatePublished - 1974

IHP Publications

  • ihp
  • Academic achievement
  • Cost and standard of living
  • Education
  • Income
  • Israel -- Ethnic relations
  • Israel -- Social conditions
  • Power (Social sciences)

Cite this