פניות לעזרה ראשונה נפשית בטלפון בתקופת האינתיפאדה

יצחק גילת, יעל לצר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אינתיפאדת אל-אקצה שפרצה בספטמבר 2000 חשפה את האוכלוסייה בישראל למצב לחץ שלא היה מוכר ממלחמות קודמות - תוצאה ממציאות מתמשכת של חוסר ודאות וחוסר שליטה במקורות הלחץ. מצב זה מיקד את תשומת הלב לתהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים בקרב האוכלוסייה בישראל ולדרכי ההתמודדות עם המצוקה הלא מוכרת. העבודה הנוכחית עוסקת בעניינים אלה באמצעות ניתוח פניות שהגיעו במהלך האינתיפאדה לשירות של עזרה ראשונה נפשית בטלפון (ער"ן). שירות זה מבוסס על סיוע טלפוני שמציעים מתנדבים פרה-פרופסיונליים לכל פונה, בתנאים של אנונימיות, נוחיות וזמינות גבוהה. שיטת המחקר שילבה ניתוח כמותי של פניות לער"ן, אשר התקבלו בשנה וחצי הראשונות לאינתיפאדה, עם ניתוח תוכן של דיווחי המתנדבים על מהלך השיחות. הנתונים נאספו באמצעות טופס לרישום שיחות, שכלל חלק מובנה וחלק פתוח. מהממצאים עולה שכמות הפניות שנבעו מהאינתיפאדה הייתה גבוהה יותר בתחילת המעקב ובסיומו מאשר באמצעיתו. הממצאים האיכותניים מגלים שהתלונות העיקריות של הפונים לער"ן התמקדו בחרדה, הן ישירה והן מוסווית, בתחושת מלכוד בין הצורך להמשיך בשגרת היום-יום לבין הפחד להיפגע, ובתחושה של חוסר אונים (תקציר מן המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)316-332
Number of pages17
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume44
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Al-Aqsa Intifada, 2000-
  • Stress (Psychology)
  • Terrorism -- Psychological aspects
  • War -- Psychological aspects

Cite this