פיתוח יכולות מרחביות דרך בניית התנהגות רובוט בקרב ילדי גן (מאמר קצר)

רובא פאהום, שרונה-טל לוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר בוחן תהליכי פיתוח יכולת מרחבית של ילדים בגילאי חמש ושש, כאשר הם בונים התנהגות של רובוט אוטונומי (שמקבל החלטות תוך כדי פעולה על סמך מידע מהעולם) ורובוט נשלט (שמבצע פעולות נתונות מראש). בחינת היכולת המרחבית של ילדים במחקר זה מתמקדת באוריינטציית ימין ושמאל מנקודות מבט שונות, שחלקן דורשות סיבוב מנטלי ואימוץ נקודת מבט שונה משלהם. המחקר כלל שתי קבוצות התערבות, כל אחת מורכבת מ-11ילדים שנבחרו באופן אקראי: קבוצה העובדת עם רובוט אוטונומי וקבוצה העובדת עם רובוט נשלט. מערך המחקר כלל שני מפגשים לכל הקבוצות שבהן הועברו מבחני הקדם והסיכום ועוד שני מפגשי התערבות עם הרובוט עם יחידת לימוד מתאימה. ממצאי המחקר העידו על שיפור כללי ביכולות המרחביות בשתי הקבוצות, ללא הבדל. באופן ספציפי, השיפור היה במשימות הסיבוב המנטלי, כאשר מידת השיפור הייתה קטנה יחסית לטווח האפשרי. ניתוח איכותני של תהליך הלמידה עבור שני ילדים העיד על תהליך שבו נעשה פירוק של הבעיה לגורמים, ובנייה מדורגת של הפתרון. בנוסף, נמצא בניתוח זה שלפעמים ילדים ביצעו סיבוב מנטלי בציר הלא נכון (למשל סיבוב בציר האופקי במקום האנכי), ויכול להיות שהדבר השפיע על אופן פיתוח היכולת המרחבית. המחקר מאפשר בחינה מעמיקה של שילוב סביבת למידה רובוטית בגן לשם פיתוח יכולת מרחבית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי, יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages18 (2023), 130ע-136ע
Number of pages119
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Learning
  • Preschool children
  • Robotics
  • Space perception

Cite this