ערים בריאות ודיווח עצמי על בריאות: עדויות מישראל: [תקציר]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: רשת הערים הבריאות של ארגון הבריאות העולמי (Network Cities Healthy HCN) מגייסת בעלי עניין בקהילה (תושבים, עסקים, ארגונים לא־ממשלתיים וממשל עירוני) על מנת לקדם בריאות, איכות חיים ופיתוח בר־קיימא במסגרות עירוניות. הפרויקט, כיום בן שלושים שנים, מערב אלפי עיריות ברחבי העולם, כולל 52 ערים רשויות בישראל. עם זאת, יש מעט מאוד עדויות בנוגע להשפעות ההצטרפות לרשת ערים בריאות. מטרות: מחקר זה בוחן האם החברות ברשת ערים בריאות משפיעה על הדיווח העצמי על הבריאות (self-reported health SRH) של התושבים. שיטות: נתוני הסקר החברתי של 13 הערים הגדולות בישראל בשנים 2005–2017 נותחו תוך שימוש במודלים לבחינת הבדלים וניתוח אירועים. נעשה שימוש בכניסה ההדרגתית של הערים לרשת ערים בריאות כדי להשוות דיווח עצמי על הבריאות לפני ואחרי כניסה לרשת. משתנים שנבדקו כוללים הוצאה עירונית על בריאות ומשך השתתפות העיר ברשת. הנתונים נותחו באמצעות רגרסיה לינארית רב־משתנית עם קיבוע עיר ושנה. תוצאות: להצטרפות לרשת ערים בריאות אין השפעה מיידית על הדיווח העצמי על הבריאות. הדיווח העצמי על הבריאות עולה עם משך השתתפות העיר ברשת, אך לתוצאה זו משמעות סטטיסטית שולית בלבד. הוצאה עירונית על בריאות עולה מעט עם משך החברות. נמצא קשר שלילי חלש בין הוצאה עירונית לבריאות לבין דיווח עצמי על הבריאות. משך החברות ברשת ערים בריאות קשור באופן חיובי לדיווח עצמי על הבריאות של התושבים; קשר זה אינו מוסבר על ידי גידול בהוצאה העירונית על הבריאות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)68
Number of pages1
Journalקידום בריאות בישראל
Volume9
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Cities and towns
  • Public health

Cite this