ערוצי טלוויזיה: הערכת מודל האכיפה של הרשות השנייה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה כוונתי במונח רגולציה לפעילות שיטתית הנעשית בידי גוף מינהלי ברשות המבצעת של המדינה (רשות מינהלית). עניינה של הפעילות בגיבוש וביצוע של מדיניות להכוונת שווקים, המקדמת אינטרס ציבורי - חברתי או כלכלי - כלפי גופים הפועלים בשוק או במגזר מסוים באמצעות נורמות משפטיות כופות או רכות, לצד הפעלתם של מערכי פיקוח לציות ויישומם של מנגנוני אכיפה. הגדרה זו כוללת את פעילותם של גופי רגולציה בעלי שונות מוסדית, כגון רגולטורים עצמאיים ורגולטורים ממשלתיים, המקיימים אסדרה מקצועית ומתמשכת בזירות תוכן מובחנות בישראל אלו הם למשל בעלי סמכות שונים במשרד להגנת הסביבה, במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בבנק ישראל, ברשות להגבלים עסקיים, במשרד הבריאות, ברשות ניירות ערך, במשרד הכלכלה, במשרד האוצר, במשרד התחבורה, והרשימה עוד ארוכה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationרגולציה בישראל (קובץ בעריכת אייל טבת ויצחק גל-נור)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages320-350
Number of pages31
ISBN (Print)9789650209001
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Aruts 2 (Television station : Israel)
  • Delegated legislation
  • Law enforcement
  • Television broadcasting

Cite this