ערב הסעודית: מ"הסדר הפייצלי" ל"סדר המוחמדי"?

ברנדון פרידמן, און וינקלר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חלקו הראשון של הפרק מציג את "הסדר הפייצלי", הווה אומר את היווצרותו ועקרונותיו הבסיסיים של החוזה הרנטיירי הבלתי כתוב שכרת המשטר הסעודי בתקופת המלך פייצל עם האזרחים ושעל פיו התנהלה הממלכה, באופן זה או אחר, החל משנות ה-60 של המאה הקודמת ועד למחצית העשור השני של המאה ה-21, עת החלו הניסיונות להמיר בסדר חדש - "הסדר המוחמדי". חלקו השני של הפרק מציג את הגורמים לכך שהכלכלה הסעודית אינה יכולה עוד להמשיך ולתפקד בהתאם לעקרונות "הסדר הפייצלי". החלק השלישי בוחן את עיקריו של "הסדר המוחמדי", בראש ובראשונה את חזון 2030. החלק הרביעי בוחן האם מדובר בסדר חדש או שמא זו "אותה הגברת בשינוי אדרת". סיכום הפרק בוחן את השפעת משבר הקורונה על הכלכלה הסעודית ואת מידת יציבותו של המשטר לאור האתגרים הניצבים בפניו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבין יציבות למהפכה: עשור לאביב הערבי (קובץ בעריכת אלי פודה ואון וינקלר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages315-341
Number of pages27
ISBN (Print)9789657791592
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Saudi Arabia -- Economic conditions
  • Saudi Arabia -- Politics and government

Cite this