ערבית בעברית? על לשון, ספרות ועיצוב זהות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

ראובן שניר סוקר ממבט-על את כתיבתם של סופרים יהודים שהיגרו ממדינות ערב ופותח את דיונו במעברים הראשונים שהתרחשו בין הלשונות ובין הספרויות, בימי הביניים. שניר מנתח את השיח הנוגע לכתיבתם של היהודים הערבים בתור כזה שנשען על ארבע תפיסות יסוד: דיפרנס, פרגמנטציה, היברידיות וגולה (דיאספורה). מתוך ארבע התפיסות הוא מבודד את הרכיב שבעיניו הוא המכריע ביותר במעבר בין השפות: הדינמיות של הכותבים. את הדינמיות הוא מציג בתור ביטוי שלילי ליחסי הכוח בין הערבית לעברית, שמהם אי אפשר להשתחרר. אך לדידו אפשר להבין את הדינמיות באותה מידה גם לבתור תכונה אוניברסלית שמעידה על חיוניותו של הטקסט הסיפורי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפתרון כלשהו לשתיקה: על ספרות ערבית מודרנית בעברית (קובץ בעריכת עמרי גרינברג, חנן חבר ויפתח אשכנזי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherעולם חדש
Pages253-273
Number of pages21
ISBN (Print)9789657653654
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic language
  • Arabs -- Ethnic identity
  • Diglossia (Linguistics)
  • Hebrew language
  • Hebrew literature
  • Identity (Philosophical concept)
  • Jews -- Identity

Cite this