"עקידת שרה" וסיפורה של האם הישראלית: קולה הנעדר של האם בעקידת יצחק וקולה הנאלם של אם לבן בישראל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המחבר מבקש להתבונן בעיניים פסיכולוגיות על הנרטיב הנעדר של שרה בסיפור עקידת יצחק, ככזה השופך אור על קולן הנאלם של אמהות לבנים בישראל. הוא עושה זאת באמצעות תמונה רב ממדית שכוללת את נקודת המבט של מדרשי חז"ל על הטקסט המקראי, התבוננות פסיכולוגית וסוציולוגית על דמות האם, ניתוח של יצירות אמנות פלסטית של אמנים ישראלים – שבהן מופיע סיפור העקידה, וחקירה של יצירות ספרות המתכתבות עם דמותה של שרה בהקשר לעקידת יצחק. זאת, תוך בחינת דמותה של שרה כארכיטיפ להתמודדותן הפסיכולוגית של אמהות בכלל, ושל האם הישראלית בפרט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalפסיכואקטואליה
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Akedah
  • Akedah -- In literature
  • Mother and child
  • Mothers
  • Sarah -- (Biblical matriarch)
  • Women in the Bible

Cite this