עמדת התביעה בערעור כנגד דחיית הסדר טיעון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התביעה עורכת הסדר טיעון עם נאשם, ובמסגרתו מבקשת מבית המשפט שיוטל על הנאשם עונש קל יחסית. הערכאה הראשונה דוחה את בקשת התביעה, ומטילה עונש כבד מהמבוקש. הנאשם מערער. האם רשאית התביעה, לתמוך בגזר הדין שניתן בניגוד לדעתה בפני ערכאת הערעור? לאחרונה ניתנו תשובות סותרות לשאלה זו בשני פסקי דין שניתנו על ידי הרכבים שונים בבית המשפט העליון. מטרת המאמר היא לבחון סוגיה זו. הסדר טיעון הוא חוזה רשות, ויש לפרשו על פי דיני החוזים. בהעדר סייג מפורש בהסדר הטיעון הקובע אחרת, אין הסדר הטיעון מגביל את התחייבות התביעה לשלב הדיונים הראשוני בלבד. מטעם זה התביעה רשאית לטעון בניגוד להסדר רק אם התקיימו התנאים להשתחררות מההסדר, על פי דיני החוזים השלטוניים, דהיינו אם צורכי ציבור חיוניים מחייבים השתחררות כזו. לפיכך אין לאפשר לתביעה השתחררות מהסדר טיעון אלא אם ההסדר כה מזיק עד כי התביעה רשאית היתה להשתחרר ממנו גם במהלך הדיונים בערכאה הראשונה או שהתגלו נסיבות חדשות מאז פסק הדין בערכאה הראשונה. בכל מקרה, מקום בו משתחררת התביעה מהסדר טיעון, יש לאפשר לנאשם לחזור בו מהודאתו. קבלת הודאה של הנאשם שניתנה על בסיס הבטחה שלא קוימה סותרת את הדין בישראל ופוגעת שלא לצורך בזכות הנאשם להליך הוגן.
Original languageHebrew
Pages (from-to)507-532
Number of pages26
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volume1
StatePublished - 2004

IHP Publications

 • ihp
 • Criminal law
 • Judgments
 • Judicial power
 • Law -- United States
 • Plea bargaining
 • ארצות הברית -- משפט
 • בתי משפט -- סמכות שיפוט
 • משפט פלילי
 • עסקות טיעון
 • פסיקה (משפט)

Cite this