עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט במדינת ישראל: סוגיות בנושא נגישות, אמון וגילנות

מיכל סגל, שירה הנטמן, שגית מור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר נועד לבדוק את עמדותיהם של זקנים ביחס לנגישות מערכת החוק ובתי המשפט ואת מידת האמון שלהם במערכות החוק והמשפט בישראל. המחקר בדק את עמדותיהם של זקנים כלפי המערכת המשפטית באמצעות שתי שאלות עיקריות: (1) מהן עמדותיה של אוכלוסיית הזקנים בישראל כלפי מערכת החוק ומערכת בתי המשפט? (2) האם ובאיזה אופן משפיעים משתנים סוציו-דמוגרפיים ומשתני רקע אישיים אחרים על עמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ומערכת בתי המשפט? השיטה: המחקר השתמש בשיטת מחקר כמותנית ונערך באמצעות מדגם נוחות של זקנים שרובם מצפון הארץ. חובר שאלון עמדות שכלל 33 היגדים הנוגעים לעמדותיהם של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט, שהורכב משלושה תת-שאלונים: (1) שאלון משתנים דמוגרפיים; (2) שאלון שבודק עמדות כלפי מערכת החוק; (3) שאלון שבודק עמדות כלפי מערכת בתי המשפט. תוצאות עיקריות: ממצאי המחקר מראים שעמדותיהם הכלליות של זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט הנן שליליות, במיוחד בכל הנוגע לנגישות מערכת החוק ובתי המשפט. מממצאי המחקר עולה, כי זקנים אינם מבחינים בין מערכת החוק לבין מערכת בתי המשפט. הסבר אפשרי לממצא זה אפשר למצוא בספרות המחקרית, ולפיו אנשים זקנים הם חסרי ידע באשר לאופן פעולתן של מערכת החוק ומערכת בתי המשפט. מפאת חוסר הידע הם אינם מודעים לשאלה מיהם ה"שחקנים" הפועלים בזירה המשפטית וכתוצאה מכך הם אינם מבחינים בין שתי מערכות אלו. בבדיקת השפעת הגורמים הסוציו-דמוגרפיים על עמדות נמצא קשר בין עמדות חיוביות כלפי מערכת החוק ובתי המשפט לבין הכנסה גבוהה. בנוסף לכך נמצא שככל האדם הזקן פחות משכיל, עמדותיו חיוביות יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-70
Number of pages20
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume41
Issue number3
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Age discrimination
  • Attitude (Psychology)
  • Courts
  • Older people
  • Older people -- Legal status, laws, etc
  • Trust
  • Trust -- Social aspects

Cite this