על עדות מומחה מדעית: נגד אימוץ הלכת דאוברט בבית המשפט בישראל

בעז מילר, דורון מנשה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרתו של מאמר זה לבחון את השאלה, כיצד מי שאינם מדענים יכולים לבחור בין חוות דעת מומחים סותרות ולהעדיף אחת על רעותה באופן מוצדק מבחינה אפיסטמולוגית. לצורך כך נתמקד בהליך המשפטי, המהווה מופע ממשי וביטוי קונקרטי לבעיה זו. בתוך כך נבחן באופן ביקורתי את המסגרות האפיסטמיות הקיימות לצורך התמודדות עם שאלה זו, ונעניק תשומת לב מיוחדת להלכת דאוברט השנויה במחלוקת, שניתנה על ידי בית המשפט העליון של ארצות הברית. נטען כי יש צורך בהמשגה מחודשת של אופייה של הבעיה, כך שתהלום את ההקשר החברתי שבו פועלים המדעים השונים. נמחיש טענתנו על ידי השוואה בין ההקשרים החברתיים והמשפטיים השונים הקיימים בישראל ובארצות הברית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט ו... על קשרי המשפט עם פרופסיות בסביבתו
Editorsיוסף כורזים-קורושי, יעל עפרון, מוחמד ס ותד
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
ISBN (Print)9789654422482
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Admissible evidence
  • Evidence (Law)
  • Evidence, Expert
  • Knowledge, Theory of
  • Law -- Philosophy
  • Law -- United States
  • Law and socialism
  • Science
  • Witnesses

Cite this