על מיניות של רווקות בקהילה הפלסטינית בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג מחקר אנתרופולוגי העוסק ברווקות פלסטיניות בחברה הישראלית. המחברת מתמודדת עם שאלות הנוגעות להטרוגניות התרבותית של מיניות ופוריות בהקשר היסטורי רווי ניגודים. מאמרה מראה כי גופן המיני והבלתי פורה של רווקות פלסטיניות משמש אתר להפעלת כוח פטריארכלי "פורמלי", ועם זאת הוא מאפשר להן לכונן עצמיות אוטונומית "בלתי פורמלית". מנקודת מבטו של השיח הנורמטיבי הפורמלי, החברה שבה הן חיות מצפה מרווקות מוסלמיות, נוצריות ודרוזיות להישאר בתולות "בגוף, בנפש ובתודעה". אולם המציאות האתנוגרפית מגלה כי רווקות אלו נוקטות טווח מורכב של בחירות, פעולות ותובנות, המתקיימות לצד האמיתות השיחניות של הפטריארכיה וגם כתחליף להן. לכן, בעוד שאובדן הבתולין מטיל איום פוטנציאלי על המשפחה, על כבודה ולעתים גם על חייה של הנערה, הרי רווקות רבות מאתגרות את משמעותו של מושג הבתולין, תוך שהן חוות דרגות משתנות של התעוררות מינית
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-30
Number of pages18
Journalתיאוריה וביקורת
Volume25
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Sex
  • Single people
  • Virginity
  • Women, Palestinian Arab

Cite this