על הרווח שבשתיקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשתיקה כאמצעי הבעה וברווח המושגי, כמו גם המעשי, שבהבחנה הסמיוטית בין שתיקה זו לבין תופעות הקרובות לה; והן ביחס שבין רווח (מרווח) לשתיקה: האם אלה שניים שהם אחד? האם הם משלימים זה את זו, בגדר דמות ורקע? ומה תפקיד כל אחד באלה? במרכז עיוננו כאן יעמדו המושגים הבאים תחת המונח "silence". למזלנו העברית מעמידה שורה של מונחים לכל אחד ממושגים אלה, והם: הדממה, ההפסקה, הלא-נאמר, הדיבור הריק, ההשתקה והשתיקה המדברת - השתיקה כאמצעי הבעה. נעמוד על תכונות כל אחד מאלה כמסר ניתן: מקומו באינטראקציה (בתוכה, מחוצה לה; וכד') ושאלת הבחירה. במיוחד נעסוק בשתיקה כאמצעי הבעה: סימן מכוון שבוחר בו המוען, בנקודה מסוימת בתורו בשיח ובתקשורת, להביע תוכן מסוים (כולו או חלקו) על ידי היעדרו של מסמן/ים צפוי/ים. כמוסבר במאמר השתיקה כסימן משמשת להבעה איקונית של היעדר, למצבים של קוצר הלשון והמדיום וכאמצעי מטפורי. המאמר מלווה בדוגמות אותנטיות לכל אחד מהמושגים משתיקות חזותיות, מילוליות ושילוב של אלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Number of pages1
Journalהיסטוריה ותיאוריה
Volume29
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Body language
  • Semiotics
  • Silence

Cite this