על דיבורים ומעשים: אידאולוגיה לשונית ופעולה חברתית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עבור אנתרופולוג.ית לשוני.ת, הטענה הנפוצה שצריך "להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות" מקפלת בתוכה את הקשר הסבוך בין לשון ותרבות ובין שפה ופעולה. האנתרופולוגיה הלשונית – תחום מחקר שמשלב תובנות בלשניות על ההיבטים הצורניים והפונקציונליים של השפה עם תובנות אנתרופולוגיות על תהליכים תרבותיים וחברתיים רחבים שמעצבים את דרכי השימוש בשפה – מתמקדת הן בחקר אידאולוגיות לשוניות והן בממד הפרפורמטיבי של הדיבור כפעולה חברתית. אידאולוגיות לשוניות מתייחסות, למשל, למסכת ההנחות, האמונות והעמדות שיש לבני קבוצות תרבותיות שונות על השפה ושימושיה (Silverstein, 1979; Woolard & Schieffelin, 1994), לערך הפרגמטי או האסתטי המיוחס לשפות שונות בהקשרים שונים, לדיאלקטים ולסגנונות דיבור, לנורמות ההשתתפות בפעילויות לשוניות ולמשמעות הסמלית של צורות מבע ודפוסי אינטראקציה מסוימים. חקר הממד הפרפורמטיבי של הלשון מאיר, בין השאר, את תפקידה של השפה בהבניית המציאות, ביצירת קשרים אנושיים, בהבניית זהויות חברתיות־תרבותיות ובסימון גבולות חברתיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-67
Number of pages7
Journalקריאות ישראליות
Volume1
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Figures of speech
  • Mass media and language
  • Oral communication
  • Sociolinguistics

Cite this