עליית פני ים התיכון בחוף ישראל: אומדן כלכלי של אובדן שטחי חוף כתוצאה משינוי אקלימי

נחום יהושע, נעם גרינבאום, מרדכי שכטר

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

עליית פני ים כתוצאה מהשינוי האקלימי העתידי מוערכת בכ-25-10 ס"מ ב-100 השנים האחרונות. המחקר הנוכחי מתמקד באספקט אחד של עליית פני ים - אובדן שטחי חוף, עקב הצפה או ארוזיה. עקב אופיו של החוף הישראלי התמקד האומדן שלו כמוצר ציבורי המשמש למטרות נופש ופנאי. הערכת ערך החוף כמוצר סביבתי נעשתה באמצעות טכניקות שונות כגון גישת ההערכה המותנית וגישת עלות הנסיעה. שלבי העבודה הם: 1. מיון החופים של ישראל והערכת היקף החוף שיאבד כתוצאה מארוזיה והצפה על פי מאפייניהם המורפולוגיים. 2. אפיון שטחי החוף מוצפים על פי פרמטרים אקולוגיים, חברתיים וכלכליים. 3. מתן ערך כלכלי לשטחים המוצפים בעזרת ערכים שנגזרו ממקומות אחרים בעולם והותאמו לערכיות החופים בישראל. אובדן שטחי חוף בישראל כתוצאה מעליית פני ים מוגבל ועומד על כ-10,000 דונם. היקף זה נמוך בהשוואה למדיניות אחרות ומצביע על רגישות נמוכה יחסית של החוף הישראלי, הנובעת ממאפייניו הפיסיים כגון קיומו של מצוק חוף, מסלע עמיד יחסית ומיעטוט שפכי נחלים גדולים. אומדן הנזק הכלכלי התבצע על פי שלושה תרחישים שונים ונאמד (עבור השנה בה הגיע התופעה לידי מיצוי), בכ-300 מיליון ש"ח. הנזק הכולל המהוון תחת הנחות הניכיון השונות, נע בין 12-1 מיליאדר ש"ח. אומדן זה מצביע על הערכה גבוהה יחסית להיקף אובדן השטח המוגבל, הנובעת מערכם הגבוה של החופים (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)17-36
Number of pages20
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume5
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Aquifers
 • Beaches
 • Climatic changes
 • Cost
 • Econometric models
 • Erosion
 • Floods
 • Global warming
 • Israel -- Economic conditions
 • Mediterranean Sea
 • Natural disasters
 • Recreation
 • Sea level

Cite this