עלייתו של הסיפור על ירידת השכינה: מדרש, פיוט, תפילה והגות בעקבי רשימת פסוקים אחת מן הגניזה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בין התגליות המרתקות העולות לפנינו מן הממצאים הרבים שבגניזת קהיר, כמו גם בכתבי יד ימי-ביניימיים אחרים, יש לציין טקסטים הנמצאים בגבול שבין שתי פעולות הנתפסות בדרך כלל כנפרדות זו מזו, פעולות הכתיבה והקריאה מכאן ופעולות הזיכרון והביצוע בעל פה מכאן. לדוגמא: שימוש בראשי תיבות; הבאת שיברי פסוקים או חלקי מילים, הרומזים לטקסטים רחבים יותר מאלה הכתובים בפועל על הדף, כמו ציון ראשי תיבות בלבד לשם ציטוט פסוקים; וקיצורן של מטבעות תפילה או ברכות קבע לראשי אותיות או למילים פותחות בלבד. הטקסט המקוצר המתגלה בגניזה מייצג איפא טקסט אחר, רחב ומלא יותר, ומטרתו לאפשר לקורא למצוא את דרכו בין גופי הידע השונים שהוא רומז אליהם. המאמר מתמקד ברשימת פסוקים הכוללת פסוקי "ירידות", כלומר מקרים שבהם ירד הקב"ה. היא מופיעה בקטע גניזה הלקוח ככל הנראה מסידור. המחבר מציע ניתוח מפורט שלה מתוך השוואה למקבילותיה בספרות המדרש והפיוט. כפי שהמאמר מראה זו גרסה ייחודית של רשימה מדרשית, השונה ממקבילותיה במדרשים ובילקוטים ומביצועיה הפיוטיים, הן בדפוסים הן בכתבי היד, והיא מאפשרת עיון משווה שיש בו תרומה של ממש. עיון זה יאפשר לעמוד על תהליכים המאפיינים את התפתחותן של רשימות פסוקים במדרש ולהתחקות אחר התפיסות המשתקפות בהחלפתו של פסוק זה או אחר ברשימה. המאמר לא יתמקד רק ברשימה שבגניזה ומרחיב את הדיון גם לזיקות ולחילופים בין מקבילותיה השונות. הדיון בגרסאות האחרות של הרשימה יאפשר בסופו של דבר להבין את המרכיב הייחודי שברשימה מן הגניזה. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-195
Number of pages61
Journalגנזי קדם
Volume6
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Avot de-Rabbi Nathan
  • Cairo Genizah
  • Criticism, Textual
  • God
  • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
  • Lexicography
  • Pirkei de-Rabbi Eliezer
  • Piyyutim
  • Rabbinical literature

Cite this