עיצוב סביבת למידה שיתופית מעודדת שיח בעזרת ‏Wiki

שירי הגני, דני בן-צבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מתבסס על מחקר גשוש שנערך בקורס "סוגיות וגישות" המתקיים במגמה לטכנולוגיות מתקדמות בחנוך באוניברסיטת חיפה. הקורס מבוסס על טכנולוגיית WIKI ומעוצב כסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית, שתופית ודיאלוגית, הכוללת הן מפגשים שבועיים פנים אל פנים בני ארבע שעות, והן פעילות אינטנסיבית באתר ה-WIKI של הקורס בין שעור לשעור. הטענה העומדת בבסיס המחקר היא כי סביבת למידה משולבת מבוססת טכנולוגית WIKI עשוייה להוות סביבת למידה עם פוטנציאל גבוה לעודד למידה שתופית דרך עדוד שיח בין הלומדים, ופותחת הזדמנויות חדשות בפני המרצה/מורה ליצור שיח משמעותי עם הלומדים וביניהם, שיח התומך בלמידה שתופית ומקדם אותה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages57-64
Number of pages8
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Learning
  • Team learning approach in education
  • Wikis (Computer science)

Cite this