עילת המחיר הגבוה הבלתי הוגן לאחר גפניאל: תנאים להחלתה

Translated title of the contribution: Excessive Pricing Claims after Gafniel: Conditions for Application

Michal Gal, Yossi Spiegel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מנתח את ההחלטה ומציע תנאים מפורטים להחלתה העולים בקנה אחד עם ההחלטה. פסק הדין מנותח לאור הקשיים האינהרנטיים בהחלת העילה, אשר הניעו את בית המשפט לאמץ פרשנות צרה שלה. ראשית אנו דנים בחמישה עקרונות יסוד הצריכים להנחות את החלת האיסור: (1) רווחת הצרכן לא תלויה רק במחיר; (2) התמריצים של חברות להשקיע ולחדש חיוניים לרווחת הצרכן; (3) האיסור מגביר את רמת חוסר הוודאות של השווקים, הפוגע בפעולתם התקינה; (4) המחר התחרותי מהווה אמת מידה ראויה למחיר הוגן רק כאשר תחרות . מושלמת אפשרית; (5) העובדה שהאיסור יכול לחול גם כאשר בעל המונופולין הגיע למעמדו בזכות עלולה להשפיע על תמריצים להשקעות ולחדשנות. בשלב השני אנו מחילים את עקרונות היסוד על העילה. כן אנו מנתחים את תפיסות הצרכנים לגבי הוגנות מחירים וכן את הלקחים שנלמדו מפיקוח מחירים. לבסוף, אנו מציעים קווים תנאים להחלת העילה המקדמים את רווחת הצרכן ועוים בקנה אחד עם פרשנות בית המשפט. בנוסף, אנו מנתחים את כל ההחלטותשל האיחוד האירופי ושל בריטניה בנוגע לעילה עד היום.
Translated title of the contributionExcessive Pricing Claims after Gafniel: Conditions for Application
Original languageHebrew
Journalעיוני משפט
DOIs
StatePublished - 9 Nov 2022

Keywords

  • excessive pricing
  • abuse of dominance
  • competition
  • regulation
  • price regulation
  • unfair price
  • antitrust
  • monopoly

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Excessive Pricing Claims after Gafniel: Conditions for Application'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this